NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Để nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng của học sinh                                                                         trong toàn trường, trường PTDTBT TH Na Phát đã tổ chức cho các giáo viên sinh hoạt chuyên môn tổ theo hướng lấy học sinh làm trung tâm 2 lần/ tháng.

          Giáo dục là nền tảng văn hoá của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Chính vì vậy Đảng ta đã nhận định rằng: " Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai." Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng học tập và giáo dục cho học sinh đang được Đảng, nhà nước, cha mẹ học sinh và các ngành các cấp quan tâm , đặc biệt là bậc Tiểu học. Tiểu học là bậc học nền tảng đặt nền móng vững chắc cho ngành GD. Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở Tiểu học cùng với môn Tiếng Việt thì môn Toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Môn Toán có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, linh hoạt, sáng tạo ....

           Thực hiện tốt các tiết dạy lấy học sinh làm trung tâm theo hướng đổi mới, đặc biệt trong các tiết dạy của thầy giáo Nguyễn Văn Phúc, cô giáo Hoàng Thị Hương Giang, cô giáo Lăng Thị Hồng Nhung. Học sinh  chủ động và hoàn toàn không bất ngờ khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Đó là việc tổ chức các hình thức dạy học đa dạng giúp cho học sinh có sự chủ động và tích cực hơn trong quá trình tìm hiểu bài học . Dành nhiều thời gian hơn cho việc học sinh tìm hiểu nội dung bài học. Mỗi hình thức dạy học giáo viên áp dụng sẽ có khoảng thời gian nhất định, giúp cho các em có được khoảng thời gian hợp lý để tìm hiểu nội dung yêu cầu của bài học.

          Những tiết học như vậy sẽ gây hứng thú, giúp các em chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động học tập từ đó sẽ khắc sâu hơn kiến thức của bài học.

                                Dưới đây là một số hình ảnh các tiết dạy của các giáo viên.