CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG PHONG TRAO THI ĐUA CỦA ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG PHU.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và lao động trồng cây và chăm sóc bồn hoa cây cảnh cho khuôn viên trường lớp xanh , sạch, đẹp. Cô và trò đã tiến hành tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất, trường lớp học để chuẩn bị kết thúc năm học. Tổ chức cho các em học sinh của lớp  tham gia quét dọn và tu sửa lại cánh quan môi trường thêm xanh tươi và sạch dẹp, ngoài ra cọ rửa sân trường, nhổ cỏ vườn cây, trồng lại bồn hoa, chăm bón cây cảnh để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo môi trường sạch sẽ tạo sận chơi thân thiện để các em yên tâm đến trường đến với môi trường giáo dục an toàn lành mạnh không khí trong lành hơn...

Và sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động của cô và trò đang tích cực trong công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh của điểm trường: