MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TRONG GIỜ RA CHƠI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT TH NA PHÁT

   Vui chơi, múa hát là một hoạt động rất gần gũi với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Thông qua vui chơi, múa hát thì trí tuệ của các em được phát triển hình thành khả năng phân tích , phát hiện và cảm nhận thế giới xung quanh. Trong khi vui chơi, múa hát các em có thể suy nghĩ, tìm tòi, tưởng tượng và thể hiện mình trước đám đông, trước tập thể. Các em hoạt động sôi nổi, hết mình và chủ động bộc lộ những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Chính vì lẽ đó việc tổ chức vui chơi, múa hát cho thiếu nhi có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi trước hết đó là môi trường, là phương tiện giáo dục các phẩm chất đạo đức cho các em. Trên cơ sở cung cấp những tri thức ban đầu về tự nhiên và xã hội, phát triển các năng lực, trang bị các phương pháp, kỹ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng và phát triển tình cảm, thói quen đức tính tốt đẹp của con người.

  Cùng với các kiến thức của các môn học mà các em đã được học trên lớp thì việc tổ chức hoạt động vui chơi, múa hát còn nhằm giúp cho các em nắm bắt được một số khái niệm, cách tổ chức vui chơi, múa hát và bước đầu làm quen với các trò chơi, các bài múa đơn giản mang tính giáo dục cao. Thông qua hoạt động vui chơi, múa hát giúp cho các em có được tính sáng tạo, thông minh và nhanh nhẹn. Ngoài ra, còn giúp cho các em phát triển một cách toàn diện về thể lực và ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách của mình.

   Trong năm học 2016- 2017 trường PTDTBT TH Na phát có rất nhiều hoạt động tập thể trong giờ ra chơi để giúp các em học sinh phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất. Theo kế hoạch của Thầy giáo Tổng phụ trách đội thì các em học sinh sẽ hoạt động ca múa hát vào sáng thứ 2 và thứ 4. Các buổi sáng thứ 3 và thứ 5 là hoạt động thể dục giữa giờ. Còn các buổi chiều các em sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như : kéo co, chơi cờ vua...... ngoài ra các em còn được thầy cô giáo cho tổ chức đọc truyện, sách , báo.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động trong giờ ra chơi của các em học sinh trường PTDTBT TH Na PHát: