Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân

          Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong nhà trường.

          Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

Ngày 21/2/2018 trường PTDTBT TH Na Phát đã tổ chức trồng cây xanh, toàn bộ CBGV-CNV cùng các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Có 15 cây xanh được trồng xung quanh trường và được chăm sóc thường xuyên.

      Sau đây là một số hình ảnh hoạt động.