NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NA PHÁT.

Với nhiều khó khăn đặt ra trong thời kỳ giáo dục không ngừng đổi mới, song trường PTDTBT Tiểu học Na Phát - huyện Điện Biên Đông với phương châm “Có chí thì nên” đã không ngừng bồi dưỡng, học hỏi, tiến bộ và ngày càng có nhiều khởi sắc. 

 

Trong đó, nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, mà người quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục lại là đội ngũ cán bộ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên các khối lớp. Do vậy để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trên tất cả các lĩnh vực học tập, năng lực và phẩm chất thì việc nâng cao năng lực cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục là hết sức cần thiết.

Đặc biệt, ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT về Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Đó là căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời làm căn cứ để các nhà trường đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành giáo dục.

Để có thể giúp đội ngũ giáo viên nhận thực rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực bản thân theo hướng đổi mới, trong nhiều năm qua trường PTDTBT Tiểu học Na Phát, huyện Điện Biên Đông vẫn luôn quan tâm và đặc biệt trong năm học này vấn đề nâng cao năng lực giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông càng được tăng cường. Qua đó, nhà trường đã tiếp tục hiện thực hóa một số giải pháp và xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học này như sau:

Một là, giúp giáo viên tự đánh giá được bản thân đạt đến mức nào theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

Hiện nay, nhiều giáo viên chưa hiểu đúng về năng lực bản thân và chưa chấp nhận bản thân và đồng nghiệp. Mỗi khi có đánh giá, nhận xét hay xếp loại chuyên môn trong các kỳ đánh giá xếp loại theo quy định của trường, Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên thường có xu hướng tự nâng mức bản thân bằng hoặc cao hơn người khác. Giáo viên thường tự đánh giá mình đạt mức tốt, khá (hiếm khi tự đánh giá trung bình, yếu). Thực tế, cơ bản họ không muốn đánh giá bản thân thấp hơn người khác kể cả khi họ hiểu rằng trên thực tế mình chưa đạt được mức tự đánh giá. Mặt khác, giáo viên có xu hướng bằng lòng với năng lực bản thân. Đặc biệt, với những giáo viên đạt danh hiệu là giáo viên giỏi luôn bằng lòng với kết quả đánh giá hiện tại và không tiếp tục phấn đấu, học hỏi chuyên môn. Họ không phấn đấu đạt được những tiêu chuẩn cao hơn của người giáo viên trong thời kỳ mới. Thậm chí, ngay cả khi nhu cầu học tập hiện tại của học sinh chưa được đáp ứng họ cũng chưa nhận ra hoặc chưa quan tâm đến.

Hai là, giúp giáo viên có khả năng nắm bắt và nhận biết được khả năng, năng lực của mỗi cá nhân học sinh:

 

Khi nắm bắt được năng lực, khả năng của từng học sinh giáo viên có thể phân loại được từng đối tượng học sinh để tiến hành giáo dục theo quan điểm giáo. dục lấy học sinh làm trung tâm. Người giáo viên có hiểu được học sinh thì mới có thể tạo ra môi trường học tập thoải mái và tiến hành bài học có ý nghĩa. Điều quan trọng là giáo viên phải có lòng yêu thương đối với từng học sinh của mình một cách công bằng. Từ đó đưa ra được những giải pháp, và sự kết hợp với gia đình, xã hội cùng giáo dục học sinh đạt hiệu quả.

Ba là, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội học hỏi, áp dụng được phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học - giáo dục mới vào thực tế giảng dạy hàng ngày.

Thực tế hiện nay đội ngũ giáo viên trong nhà trường được đào tạo và bồi dưỡng hàng năm về phương pháp dạy học mới, hình thức tổ chức dạy học mới vào các dịp hè…. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế, giữa nhận thức và hành động luôn có khoảng cách lớn. Trong những chương trình bồi dưỡng vẫn còn nhiều giáo viên chưa hiểu đúng và đủ bản chất vấn đề. Chỉ khi bắt đầu vào vận dụng thực tế dạy học trên lớp, họ mới thực sự gặp phải khó khăn.

Nhiều giáo viên có thể biết và hiểu lý thuyết nhưng trong thực hành tác nghiệp, trước những tình huống đa dạng, phức tạp nảy sinh trong việc học của học sinh, việc vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế còn nhiều khó khăn. Thậm chí, do có nhiều giáo viên hiểu chưa đúng, nên số đông trong số họ còn e ngại và thiếu quyết tâm vận dụng cái mới.

Khi thực hiện Chương trình Giáo dục, nhiều giáo viên vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng dạy học theo đúng, đủ những gì theo sách Hướng dẫn học của học sinh, Sách hướng dẫn dạy học của giáo viên là tốt rồi. Từ đó có ý thức thực hiện dạy học theo khuôn mẫu một cách thụ động. Khi họ muốn thay đổi cho phù hợp thực tế nhưng lại gặp khó khăn khi không biết phải thay đổi như thế nào và làm cách nào để thay đổi.

Bốn là, khuyến khích giáo viên tự học nâng cao các phẩm chất nhà giáo và các năng lực chuyên môn, bồi dưỡng công nghệ thông tin và ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc):

Bản thân mỗi giáo viên phải luôn có ý thức tự học tập, tự trau dồi về phẩm chất đạo đức nhà giáo. Tích cực học hỏi chuyên môn nghiệp vụ từ đồng nghiệp, từ các phương tiện công nghệ thông tin, sách báo để nâng cao năng lực chuyên môn và học hỏi các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh của mình. Tăng cường tự bồi dưỡng tiếng Anh là ngoại ngữ được giảng dạy chính trong nhà trường, hoặc tiếng dân tộc để có thể sử dụng hình thức dạy học song ngữ đối với những học sinh còn hạn chế về ngôn ngữ phổ thông.

 

Năm là, tăng cường dự giờ tư vấn giúp đỡ và thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm một cách hiệu quả ở nhà trường:

          Tăng cường tổ chức cho các giáo viên cốt cán và BGH dự giờ để kịp thời tư vấn giúp đỡ giáo viên nâng cao năng lực.

Tiếp tục tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn kiểu mới đạt hiệu quả, phù hợp với năng lực mỗi cá nhân giáo viên.

          Trong những năm qua, trường PTDTBT Tiểu học Na Phát huyện Điện Biên Đông không ngừng quan tâm tới việc nâng cao năng lực giáo viên, hiện thực hóa những giải pháp, cho đến nay nhà trưỡng đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có chất lượng đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ mới và là chìa khóa để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.