TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NA PHÁT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC QUA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

          Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được trường PTDTBT Tiểu học Na Phát xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm, chi bộ nhà trường đã xây dựng và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện gắn với các phong trào thi đua của ngành, như: Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Với mỗi cán bộ, giáo viên, tùy theo nhiệm vụ được giao, hàng năm đăng ký các nội dung làm theo gương Bác. Trong đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực giảng dạy, xây dựng mối quan hệ thân thiện trong nhà trường, rèn luyện nhân cách, phẩm chất nhà giáo, là những nội dung cơ bản. Cùng với đó, việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng và sinh hoạt của các tổ chuyên môn. Trên cơ sở đó, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để tuyên dương các điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, đồng thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, giáo viên.

          Với các em học sinh, nội dung học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong tất cả các môn học, các hoạt động tập thể, các buổi ngoại khóa... Để nâng cao nhận thức cho học sinh, công tác tuyên truyền được nhà trường đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lồng ghép các nội dung trong giờ sinh hoạt đầu tuần, trong giảng dạy và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; phát động các em sưu tầm những tư liệu, mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác để học tập và noi theo.

          Từ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mỗi học sinh luôn nêu cao ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện; đội ngũ cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn; đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, những năm qua, đội ngũ sư phạm nhà trường trưởng thành về mọi mặt, giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Hiện nay, 100% giáo viên của trường đạt chuẩn. Đặc biệt, nhiều cán bộ, giáo viên hăng hái đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, trở thành giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng rộng rãi trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

          Năm học 2017 - 2018 sắp kết thúc. Đây cũng là lúc khẳng định những cố gắng của thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Na Phát trong năm học qua. Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa lớn, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện gắn với các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào thi đua “hai tốt”, tạo động lực nâng cao vị thế giáo dục của nhà trường trong giai đoạn mới.