Trường PTDTBT Tiểu học Na Phát tăng cường dạy võ cổ truyền cho học sinh

Võ thuật là một trong những môn thể thao cần vận động rất nhiều và sẽ giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả. Chính vì điều này mà khi tham gia tập võ đều đặn sẽ giúp tăng cường sức khỏe, hào hứng bắt đầu vào các tiết học.

Thực hiện văn bản số 697/PGDĐT-CM ngày 24/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Đông về việc tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTC trong trường phổ thông.

Nhằm tiếp tục phát huy và thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, rèn luyện sức khỏe, thể lực tạo thói quen tập luyện thể dục hằng ngày, nâng cao kĩ năng tự vệ cho học sinh, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, giữ gìn và phát huy lòng tự hào với truyền thống thượng võ của dân tộc.

Trường PTDTBT Tiểu học Na Phát đã tổ chức dạy võ cho học sinh các khối lớp, lồng ghép vào chương trình môn thể dục, thường xuyên tổ chức cho tất cả học sinh các khối lớp tập bài võ cổ truyền trong các giờ sinh hoạt giữa giờ hàng ngày. Sau một học kỳ thực hiện, các em học sinh rất hào hứng với các động tác, thế võ của bài võ cổ truyền. Trong học kỳ II và các năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục tổ chức cho các em tập luyện có hiệu quả hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh sinh động về bài võ cổ truyền hàng ngày của học sinh nhà trường.